Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Αρκαδικού Χωριού δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 με σκοπό την ανάπτυξη, λειτουργία και επίλυση προβλημάτων του χωριού.
Επίσης η ανάδειξη τον πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών δομών του χωριού αλλά και η μέριμνα και η λήψη πρωτοβουλιών για την βελτίωση του περιβάλλοντος.
Μέσα στους σκοπούς του Συλλόγου είναι και η ανάπτυξη συνεργασίας μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης , ομοψυχίας, συναδέλφωσης με άλλους φορείς, σωματεία, οργανισμούς, στα πλαίσια πάντα της δημοκρατικής διαδικασίας.