Ενέργειες Συλλόγου

05.04.2016

1)    Τοποθέτηση κάδων Ανακυκλώσεως αλλά και κανονικών κάδων  σκουπιδιών στο Αρκαδικό χωριό.
2)    Κόψιμο χορταριών στο Αρκαδικό χωριό .
3)    Στρώσιμο της παραλίας του Αρκαδικού χωριού.
4)    Καθάρισμα δεξαμενής νερού του Αρκαδικού χωριού.