Ευχαριστούμε δημοσίους, τον Δήμαρχο Β. Κυνουρίας , καθώς και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την τοποθέτηση Κάδων ανακύκλωσης στο Αρκαδικό Χωριό. Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα προς τον Δήμο, από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Αρκαδικού Χωρίου και κατόπιν αυτού ο Δήμος ανταποκρίθηκε και στις 14 Ιουλίου, τοποθετηστεικαν Μπλε, πράσινοι, κίτρινοι και κόκκινοι κάδοι.

Ας ελπίσουμε ότι οι κάτοικοι θα ανταποκριθούν. 

Με τιμή το Δ.Σ